Çene Diş Cerrahisi

Home / Çene Diş Cerrahisi

Çene Operasyonları, gömülü ve komplikasyonlu diş çekimleri, çene kırıkları, ortodontik ve Çene cerrahisi temel faaliyetleri arasında implant cerrahisi, tümör ve kist endodontik cerrahi işlemler, yumuşak-sert doku greftlemeleri, alt çene hastalıkları tedavisi ve cerrahisi bulunur.

Çene cerrahisi vakaları arasında en çok rastlanılanan vaka gömülü 20 yaş diş çekimleridir.

 • Sürmüş ya da gömülü kalmış dişlerin çekimi ve sürdürülmesi,
 • Diş ve çene kırıklarının tedavisi
 • Ağız içerisinde yer alan hem yumuşak doku hastalıklarının tedavisi

   

    ORTOGNOTİK CERRAHİ

 • Erişkin insanlarda, alt çene ve üst çenenin birbirine normal pozisyonda
  konumlanmadığı veya dişlerin ağız kapalı  pozisyondayken birbirleri ile oturmadığı
  durumlarda, çene ve diş pozisyonlarının olması gerektiği pozisyona getirilmesi
  için yapılan cerrahi işleme denir.,

      EKLEM  ÇENE  CERRAHİSİ

 • Çene Eklem Cerrahisi” Gömülü dişlerin çıkarılması, diş çekimleri,implantlar veya kemik grefti uygulamaları gibi dentoalveoler  cerrahi işlemlerle uğraşır.